igritenagrada season1

Вдъхновени от една филмова легенда Z-Rock и Nestle LION представят:
Едно зверско предизвикателство за всички твои сетива: Игрите на града, Сезон 1: Освободи дивото в себе си!
Кой ще завладее градската джунгла – зависи единствено от теб!
Влез в предизвикателството на Z-Rock и Nestle LION, запиши се за участие в София, Пловдив, Варна или Бургас.
И така..! Нека игрите започнат!
София, Пловдив, Варна и Бургас, готови ли сте за 1-вия сезон на едно зверско приключение !?
Игрите на града!
Освободи дивото в себе си със Z-Rock и Nestle LION!

Условия на играта

Регистрирай се

Влез в предизвикателството на Z-Rock и Nestle Lion, запиши се за участие в София, Пловдив, Варна или Бургас. Всеки участник може да се запише индивидуално, а на място ще се бъдат сформирани отбори.


В кой град ще участвате?

  •  ПловдивПловдив30.05
  •  ВарнаВарна06.06
  •  БургасБургас13.06
  •  СофияСофия 20.06

 1Съгласен съм с общите условия

УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИНИЦИАТИВАТА
„ИГРИТЕ НА ГРАДА“

1.Организатори на играта

Организатор на инициативата „Игрите на града“ е Радиокомпания Си.Джей ООД, наричана по-долу за краткост „Организатор”. Организаторът на играта си запазва правото едностранно да променя или допълва официалните правила в рамките на периода на играта, като промените влизат в сила след публикуването им на уебсайта за играта. Организаторът си запазва правото да предложи алтернативни награди на същата или по-висока стойност. В тези правила, терминът „игра” включва самата игра, нейното популяризиране и други свързани с нея дейности.

2.Срок на провеждане на играта

Инициативата „Игрите на града“ се провежда в периода от 25 май 2015 до 20 юни 2015, включително.

3. Механика на играта

„Игрите на града“ е кампания със спортни игри на открито, които ще се проведат в четири последователни седмици в четири града в страната – Пловдив (30 май 2015), Варна (6 юни 2015), Бургас (13 юни 2015) и София (20 юни 2015).
За участие в играта е необходимо всеки желаещ да се регистрира в микросайта на кампанията igrite.zrock.bg. Всеки участник се регистрира индивидуално, а на място ще бъдат сформирани отбори по 3-ма човека.
За участие в състезателните игри се допускат шейсет човека, изтеглени чрез жребий, които отговарят на условията и ще бъдат разпределени в 20 отбора. Имената на изтеглените участници ще бъдат публикувани всеки петък преди предстояща дата на игри и ще трябва да потвърдят участието си на igrite@zrock.bg. Всички останали регистрирани участници могат да представляват резервни играчи, като ще имат възможност свободно да се включат в игрите с публиката на мястото на събитията. Регистрацията за участие чрез уебсайта на играта „Игрите на града” означава, че се приемат настоящите условия и се дава съгласие при неспазването им от страна на участник, той да бъде дисквалифициран от играта. Организаторите не носят отговорност за загубени, закъснели и/или неправилно попълнени формуляри за регистрация, за технически неизправности или други събития, които могат да прекъснат или опорочат играта.

4.Право на участие

Право на участие в играта имат само лица над 16 годишна възраст към датата на изпращане на формуляра за регистрация за участие. Регистрацията и участието в играта е безплатно. Служители на Радиокомпания Си.Джей ООД, Нестле България, или други свързани с тях лица, техни агенти или членове на техните семейства не могат да участват в играта. Организаторите решават, спазвайки правилото по предходното изречение, дали дадено лице има право на участие в играта, като решението е окончателно. Организаторите си запазват правото да публикуват материали, предоставени от печелившите участници, изцяло или отчасти – по начин, който считат за подходящ, без да е необходимо допълнително съгласие от страна на печелившите участници и без да се дължи възнаграждение, при съответно спазване на законодателството за защита на личните данни. Участниците в играта нямат право да участват в мероприятия и да дават интервюта по въпроси, свързани с играта „Игрите на града”, без предварителното писмено съгласие на Организаторите.
Имената на печелившите отбори във всеки един град в инициативата “Игрите на града” ще бъде обявено в ефира на радио Z-Rock. Не се допуска извършване на замяна на наградата срещу парична сума и преотстъпване на наградата на трето лице. Неспазването на тези правила може да доведе до дисквалифицирането на участник. Организаторите си запазват правото да дисквалифицират участник по своя собствена преценка. Решенията на Организаторите са окончателни по всички въпроси, засягащи играта.

5.Лични данни

Условие за участие в играта е участникът да приеме да спазва тези правила, както и да приема за окончателни всички решения на Организаторите, по всички въпроси, произлизащи от или свързани с играта. С попълването и изпращането на формуляра за регистрация, Вие доброволно се съгласявате да оторизирате Организаторите да съхраняват предоставените от Вас лични данни изцяло с маркетингови цели. Организаторите могат да използват услугите на трети лица, с цел анализ на данните. Организаторите гарантират възможността да отправите запитване относно съхранението и управлението на Вашите лични данни и да поискате корекция или унищожаването им на адреса на Радиокомпания Си.Джей ООД. Моля, винаги предоставяйте точни данни за идентификация, когато изпращате Вашите запитвания. Вие имате право да откажете съхранението на Вашите лични данни.

6.Награди

Наградите в инициативата „Игрите на града“ се осигуряват от Радиокомпания Си. Джей ООД и Нестле България. Наградите ще бъдат връчени на отборите – победители на мeстата на провеждане на събитията.